Сертификати

certification1

Напредни претпријатија што работат индивидуално

certification2

Градско одделение Пејсмејкер компанија

certification3

Напредна организација на синдикатите

certification4

Провинциска висока и нова технологија. Претпријатие

certification5

Advanced Feed Enterprise

certification6

Доверливо претпријатие